Обвързват „Гражданска отговорност“ с нарушенията

0
3239
270 000 българи

Причината е, че до края на първото полугодие на 2014-а в страната трябва да заработи единна електронна система за отчитане на щети по автозастраховките.

Подобни изисквания все още не са задължителни. Поради тази причина застрахователите масово предлагат промоционални оферти, които са по-евтини спрямо предходните месеци в последен опит да спечелят повече клиентите. У нас Гражданската застраховка се прави върху автомобила, докато световната практика е полицата да се прави за водача. Цената на застраховката в момента се определя от кубататурата на двигателя, стажа на водача и от региона, в който е регистрирано превозното средство.

Комисията за финансов надзор вече подготвя законопроект, според който водачите на моторни превозни средства с по-малко провинения на пътя ще плащат по-евтина застраховка Гражданска отговорност.

Моделът е известен под името “бонус-малус”. Системата ще бъде технически готова и изпробвана през март. За да влезе в сила обаче е необходимо да се направят промени в Застрахователния кодекс, които трябва да бъдат внесени в парламента от Министерството на финансите.