Обявени свободни работни места в област Русе

0
1895
Свободни работни места в област Русе към 02 декември  2019 г.

Бюро по труда-Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново и Ветово/

 

¨      Работни места, разкрити по насърчителните мерки за обучение и заетост – по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/:

 

1 помощник-готвач, средно образование /по чл.53 от ЗНЗ – самотни родители с деца до 3-годишна възраст/

1 пазач портиер, средно образование /по чл.36а от ЗНЗ – продължително безработни младежи до 29-години на непълно работно време/

1 общ работник, средно образование /по чл.36а от ЗНЗ – продължително безработни младежи до 29-години на непълно работно време/

1 младши възпитател, висше образование /по чл.36а от ЗНЗ – продължително безработни младежи до 29-години на непълно работно време/

1 оператор на компютър, средно икономическо образование /по чл.46 от ЗНЗ – стажуване/

6 помощник-готвачи – заведение за бързо хранене, средно специално образование /по чл.36б от ЗНЗ –младежи до 29-годишна възраст, завършили средно или висше образование и без трудов стаж на длъжности, съобразно придобитата степен на образование или квалификация/

1 фондохранител, средно специално образование – приложни изкуства/висше образование – история /по чл.36а от ЗНЗ – продължително безработни младежи до 29-години на непълно работно време/

1 общ музеен работник, основно/средно образование /по чл.36а от ЗНЗ – продължително безработни младежи до 29-години на непълно работно време/

1 козметик, средно образование/завършен курс /по чл.41 от ЗНЗ – обучение и/или стажуване на младежи до 29 години/

1 фризьор, средно образование/завършен курс /по чл.41 от ЗНЗ – обучение и/или стажуване на младежи до 29 години/

1 шофьор, кат.В, средно специално образование /по чл.46 от ЗНЗ – стажуване/

1 инженер – хардуер поддръжка, висше образование – КСТ /по чл.46 от ЗНЗ – стажуване/

1 администратор – обработка на информация, средно икономическо образование, компютърни умения /по чл.46 от ЗНЗ – стажуване/

1 помощник-готвач, средно образование /по чл.52 /1/ от ЗНЗ – безработни лица с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди/

1 офис мениджър, висше образование – комуникационна техника и технология/право/бизнес администрация, английски език, компютърни умения, стаж /по чл.50 от ЗНЗ – първите пет разкрити работни места/

1 технически секретар, средно образование, английски език /по чл.53 от ЗНЗ – самотни родители с деца до 3-годишна възраст/

1 общ работник, основно образование /по чл. 55а от ЗНЗ – безработни над 50 години/

 

*****************

1 организатор на куриерска дейност, средно образование, компютърни умения

1 шофьор на училищен автобус, кат.Д, основно/средно образование, за с.Ново село

2 шофьори на тежкотоварен автомобил, кат.Д+Е, средно образование, владеенето на немски/руски език е предимство

2 механици на тежкотоварни автомобили, шофьори кат.В,С, средно образование, владеенето на немски/руски език е предимство, 1 година стаж

53 международни шофьори, кат.С+Е, основно/средно образование, мин.1 година опит

4 шофьори – международни превози, кат.С+Е, основно/средно образование, опит в управлението на прицеп, стаж в страните от ЕС

1 автомонтьор – тежкотоварен автомобил, средно специално образование, 2 години опит

1 учител по практическо обучение, висше образование – технология на мазнини и козметика, английски език, компютърни умения

1 учител по физическо възпитание и спорт, висше образование по специалността

1 чистач на производствени помещения – шивашка промишленост, основно образование

2 прихватчици на заваръчни конструкции, средно специално образование, опит

6 търговски представители на медицинска, стоматологична и ветеринарно-медицинска техника и апаратура, висше техническо/медицинско образование, владеенето на английски език е предимство, шофьори кат.В

6 приложни специалисти на медицинска техника и апаратура, висше техническо/медицинско образование, английски език, шофьори кат.В

1 конструктор на мека мебел, средно специално образование, опит

7 апаратчици в химическо производство, средно специално образование /предимство/

1 електротехник – химическо производство, средно техническо образование, 3 години опит

3 мотокаристи, средно образование, правоспособност

2 технически секретари – шивашка промишленост, средно образование, английски език, компютърни умения

1 специалист – създаване на кройки, и 1 специалист – редене на маркери, в  шивашка промишленост, средно образование, работа със системи CAD/CAM, LEKTRA, GERBER

3 дърводелци, средно/висше образование, владеенето на немски или руски език е предимство, 1 година опит

2 конструктори – дървообработване, висше инженерно образование, владеенето на немски или руски език е предимство, компютърни умения – работа с SolidWorks, PhotoShop и AutoCAD

1 продавач консултант в магазин за хранителни стоки, средно образование, шофьор кат.В и личен автомобил, опит

1 аниматор в карнавален магазин, средно образование

1 оператор на струг с ЦПУ, средно образование, опит

10 кредитни консултанти, средно образование, на граждански договор

1 стругар, средно техническо образование, опит

1 електромонтьор, средно техническо образование, опит

1 уеб разработчик, висше образование – КСТ/информатика, английски език, владеенето на руски език е предимство

1 програмист – софтуерни приложения, висше образование – компютърни умения, програмни езици Access, PHP

2 продавачи консултанти в магазин за промишлени стоки, средно образование, компютърни умения, владеенето на руски език е предимство, 1 година стаж

1 търговски представител, средно/висше образование, компютърни умения, опитът е предимство

1 транжор и 1 касиер, средно образование, опит

1 работник в производство на тестени изделия, средно специално образование или опит

1 готвач, средно професионално образование, 3 години опит

2 сервитьори, средно образование

16 медицински сестри – детска хирургия, вътрешно отделение, съдова хирургия, очно отделение, пластична и естетична хирургия, анестезиология, висше образование по специалността

2 медицински лаборанти, висше образование по специалността

2 лекари кардиолози, висше медицинско образование

2 лекари нервни болести, висше медицинско образование

2 лекари очни болести, висше медицинско образование

5 лекари анестезиолози, висше медицинско образование

3 лекари образна диагностика, висше медицинско образование

2 лекари спешно отделение, висше медицинско образование

3 медицински сестри в дом за възрастни хора с увреждания, висше/полувисше образование по специалността

1 разкройчик, 1 оператор на пробивна машина, 1 монтажник на корпусна мебел, средно образование, опит

5 оператори на машина за кантиране в мебелно производство, средно образование, 1 година опит

1 работник – машинен разкрой с ЦПУ, средно/висше техническо образование, 2 години опит

5 тапицери – мебелно производство, средно образование, мин. 2 години опит

16 оператори на дървообработваща машина, основно образование

1 машинен оператор в мебелно производство, средно образование, 1 година опит

1 шлайфист, средно образование, опит

1 организатор на производство, висше аграрно образование – агроном, компютърни умения, опит

2 механизатори в селско стопанство, средно техническо образование, опит

2 организатори на производство, средно/висше техническо образование, компютърни умения, английски език

1 техник механик на машини с ЦПУ, средно техническо образование, 2 години опит

1 дърводелец за поддръжка на оборудване, основно/средно образование, опит

3 строителни работници за полагане на настилки, средно професионално образование, опит

2 строителни работници за полагане на фаянс, основно/средно образование, опит

12 машинни оператори за производство на санитарни изделия, средно образование

1 сервизен техник, средно/висше техническо образование – ел.специалности, компютърни умения, шофьор кат.В

1 организатор на производство, средно/нисше образование – химически специалности, опит

1 шлосер – настройка и центровка на машини и помпи, средно техническо образование, опит

1 общ работник в промишлеността, основно/средно образование

1 офис асистент с немски език, висше образование, английски език, чешкият език е предимство; компютърни умения, 5 години опит

1 CAD дизайнер, висше образование – машинен инженер, английски/немски език, програми за проектиране, опит в прилагане на стандарти

1 управител финансови дейности, висше икономическо образование – финанси, немски/английски език, компютърни умения, 5 години опит

1 инженер производство, висше техническо образование, немски/английски език, компютърни умения, опит със системи за производство и качество

1 IT специалист, висше образование /КСТ,ИТ/, английски език, Visual Basic, PHP, Java, опит в приложно програмиране

1 ръководител на производство, висше техническо образование, немски/английски език, компютърни умения, опит със системи за производство и качество

1 мениджър доставки, висше образование, английски/немски език, владеенето на турски език е предимство, компютърни умения, опит

1 началник на смяна, висше/средно техническо образование, владеенето на английски/немски език е предимство, мин. 3 години ръководен опит

1 инженер по качество на продукцията, висше/средно техническо образование, немски/английски език, компютърни умения, опит в производствена фирма

1 електротехник, средно специално образование, 5 години опит

1 инженер – конструктор, висше техническо образование, AutoCAD, Solid Works, 5 години опит

1 продуктов мениджър, висше образование – маркетинг, немски/английски език.; компютърни умения

30 машинни оператори – производство на авточасти, средно образование, местата са подходящи за мъже

1 инженер технолог, висше образование – технология на материалите/топла обработка на металите, английски език, компютърни умения, опитът е предимство

1 процесен инженер, висше техническо образование, английски език, компютърни умения, 1 година опит

1 работник на плетачна машина – производство на индустриални уплътнители, средно образование, 2 години опит

1 организатор на производство, висше техническо образование, 5 години опит

2 електромонтьори – ПЖПС, средно професионално образование, опитът е предимство

13 заварчици СО, средно/основно образование, опит

3 монтажници и 3 комплектовачи – производство на метални изделия, основно/средно образование

1 фрезист, средно техническо образование, опит

1 стругаро-фрезист, средно специално образование, 5 години опит

1 инспектор по качеството на продукти, висше образование – индустриална химия/машиностроене, английски/ немски език, компютърни умения, 5 години опит

1 технически изпълнител, висше/полувисше образование, английски език, компютърни умения, шофьор кат.В, опит

1 електромонтьор, средно технически образование, опит

1 стругаро-фрезист, средно техническо образование, 5 години опит

1 шлосер матричар – производство на авточасти, средно специално образование опит

1 специалист по качеството – машиностроене, висше техническо образование, английски език, компютърни умения, опитът е предимство

3 мехатроници, средно/висше образование – електротехничека/автоматика, английски език, 2 години опит

2 оператори на кетел машина, 10 ръчници в шевно производство, основно/срено образование, опитът е предимство

25 оператори на шевна машина, средно/основно образование, фирмата предлага обучение

1 моделиер конструктор на облекла, висше образование – текстилна техника и технологии, компютърни умения, опит

1 оператор на машини за шиене на копчета, средно образование, опит

5 спомагателни работници в шевно производство, средно образование

2 технолози на облекла, висше образование, компютърни умения, 3 години опит

1 организатор в шевно производство, висше образование – техника и технология на облеклото, компютърни умения, 3 години опит

1 оценител на облекла, средно образование, опитът е предимство

3 опаковачи на чорапни изделия, средно образование, мин. 1 година опит

1 технолог нормировчик, висше образование – технология на шивашкото производство, компютърни умения, 3 години опит

1 крояч на банциг – шевно производство, средно специално образование

1 моделиер конструктор – шевно производство, средно специално образование

2 секционни майстори в плетачно производство, основно/средно образование, опит

1 работник – илици и копчета, в шевно производство, средно образование, опит

2 офис асистенти – шевно производство, средно/висше образование, английски език, компютърни умения

3 общи работници в шевно производство, средно образование

3 технолози в шевно производство, средно/висше образование, стаж

6 шивачи в производство на трикотаж, осн./средно образование, опит

15 работници на плетачна машина, средно/основно образование, може и за обучение

4 кроячи, средно образование, опит

23 гладачи в шевно производство, средно/основно образование, опит, за някои от местата се предлага обучение

147 шивачи на облекла, основно/средно образование, за някои от местата се предлага и обучение

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

Няма обявени свободни работни места.

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.