Обявени свободни работни места в област Русе

0
Свободни работни места в област Русе към 09 декември  2019 г.

 

към 2 август 2021 г.

 

Бюро по труда – Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

 

 • 3 обслужващи, магазин за хранителни стоки, средно обр.
 • 1 спомагателен работник на преса за подлепване, средно/ основно обр.
 • 1 учител, детска градина, висше обр. по специалността
 • 1 учител/ старши по изобразително изкуство в прогимназиален етап на обучение, висше обр.по специалността
 • 1 учител по математика и информатика, висше обр. по специалността
 • 1 учител спортни дейности,  висше обр. по специалността
 • 1 хигиенист в училище, средно обр.
 • 3 оператори на струг с ЦПУ /стругари/ , средно техн.обр.,опит
 • 3 заварчици, средно техн.обр., правоспособност за заваряване, опит
 • 1 учител /старши по биология, химия в гимназиален етап на обучение, висше обр.по специалността , комп.умения
 • 2 шофьори, цистерна , средно обр., шоф.кат. СЕ, ADR , професионален опит 2 год.
 • 1 транжор в транжорна за пилешко месо, средно /основно обр., опит
 • 1 учител на ДУИ ,висше обр./специална педагогика/, комп.умения
 • 40 машинни оператори в производство на филтри, основно обр.
 • 2 машинни оператори, преработване на мляко, средно/ основно обр.
 • 1 служител, човешки ресурси, висше обр. /икономика, администрация на управлението/, комп. умения, опит
 • 1 учител по физическо възпитание и спорт, висше обр .по специалността
 • 4 общи работници в производство на изделия от дърво, средно /основно обр.
 • 1 продавач-консултант в магазин за домашен текстил, средно обр.
 • 1 учител професионална подготовка теоретично обучение механична технология на дървесината, висше обр. по специалността, комп. умения
 • 1 учител професионална подготовка теоретично обучение, висше обр./изобразително изкуство/, педагогическа правоспособност, комп. умения
 • 1 учител по професионална подготовка -теория, висше обр./ ДВГ, АТ/, шоф. кат.В, комп. умения
 • 1 счетоводител, висше обр. по специалността,комп.умения
 • 1 учител по математика и ИТ, висше обр.по специалността, комп.умения
 • 1 общ работник в шевно производство, средно /основно обр.
 • 1 контрольор, качество в шевно производство, средно обр.
 • 1 счетоводител, оперативен , средно икономическо  обр., комп. умения
 • 5 заварчици в производство на тръбни мебели, средно обр., правосп. за заваряване, опит
 • 1 служител мобилна група за абонаментни проф. почиствания, средно обр., шоф. кат В, опит
 • 2 продавач-консултанти за денонощен магазин, средно обр.(подходящо и за студенти)
 • 3 апаратчици, синтез, средно обр.
 • 7 пресьори и 7 редачи в пр-во на огнеупорни изделия, средно/основно обр.
 • 1 личен състав и ТРЗ, висше/срено обр., комп. умения, опит
 • 5 обслужващи магазин и 4 склададжии, средно обр.
 • 1 инспектор, качество на продукти в магазин, средно обр.
 • 1 офис-сътрудник в куриерска служба, средно обр., гръцки ез., комп. умения
 • 10 монтажници и 10 пом.оператори в мебелно пр-во, срено обр.
 • 5 шлосери в мебелно пр-во, средно техн. обр., опит
 • 3 мотокаристи и 2 водачи на ричтрак в мебелно пр-во, средно обр., правоспособност
 • 3 ел. механици в мебелно пр-во, средно електротехн.обр., опит
 • 1 мебелист, средно обр., опит, мястото е за с.Николово
 • 10 общи работници за повърхностно обработване на метали, ср./основно обр.
 • 2 складови р-ци в склад, средно обр., почасова р-та
 • 2 шофьори, разносна търговия, срено обр., шоф кн.кат.В
 • 10 локомотивни машинисти за обучение, средно обр.
 • 1 гледач на животни в приют за кучета, шоф .кат. В, средно/ основно обр.
 • 1 работник кухня в общежитие, средно обр.
 • 1 хигиенист на 4 часа в соц.услуга, средно/основно обр.
 • 1 шофьор на училищен автобус, средно обр, шоф. кат. D
 • 1 ресурсен учител в у-ще, висше обр.-специална педагогика, стаж
 • 3 маш.оператори, мелене в пр-во на ел.инсталационни изделия, средно техн.обр.
 • 1 продавач-консултант в магазин за дрехи, средно обр.
 • 1 ветеринарен лекар, висше/ средно обр.- ветеринарна медицина/ветеринарен техник
 • 3 хигиенисти, средно обр.
 • 1 кранист, средно обр., правоспосбност
 • 3 шлосери-инструменталчици и 3 фрезисти, средно техн. обр., опит
 • 1 техн.ръководител ВиК, средно/висше стр.обр., опит
 • 1 лектор по физика, висше обр. по специалността, комп.умения
 • 1 лектор по география, висше обр. по специалността, комп.умения
 • 1 лектор по биология, висше обр.по специалността, комп.умения
 • 5 работници, праховополимерно покриване на метални повърхности, средно обр.
 • 1 учител/ст.учител по БЕЛ, висше обр. по специалността
 • 1 шофьор-снабдител на 4 часа, средно обр., шоф.кн.кат.В
 • 1 работник поддръжка в хотел, средно обр., опит
 • 10 булдозеристи и 10 багеристи, средно/основно обр., св-во за упр-ние на тежки пътно-стр.м-ни, мястото е за гр.В.Търново
 • 10 шофьори на товарен автомобил, средно/основно обр., шоф.кн.кат.В, мястото е за гр.В.Търново
 • 1 общ стр. р-к за изграждане на покриви, основно обр.
 • 3 гладачи и 3 опаковачи в чорапено пр-во, средно/осн.обр., опит
 • 3 поцинковачи и 2 работници в пр-во на телове и гвоздеи, средно/осн.обр.
 • 5 оператори на автоматична линия за галванизация на детайли, средно обр.
 • 4 оператори на комп. цифрово съоръжение, висше инженерно обр.
 • 13 електрозаварчици, средно/основно обр., правоспособност
 • 2 възпитатели в общежитие, висше обр. – педагогика, комп. умения, 5г. стаж
 • 1 учител по БЕЛ, висше по специалността, комп.умения, 5г. стаж
 • 1 учител по математика, висше по специалността, комп.умения, 5г. стаж
 • 1 учител по философски цикъл, висше по специалността, комп.умения, 3г. стаж
 • 1 учител по химия и опазване на околната среда; биология и здравно образование, висше обр.         – химия и биология, комп.умения, 3г стаж
 • 2 настройчици на пресови металообработващи м-ни, висше техн.обр.
 • 5 маш.оп-ри, студено пресоване на метал, средно обр.
 • 5 опаковачи в пр-во на метални изделия, средно обр.
 • 3 маш.оп-ри в пр-во на метални пружини, средно обр.
 • 3 работници, товаро-разтоварна дейност, средно/основно обр.
 • 3 складови работници, средно обр., работното място е гр .София
 • 1 спедитор, висше обр., немски ез., англ.ез. е предимство, комп.умения
 • 1 работник, кухня и 1 мияч, съдове, средно/основно обр., сезонна заетост за гр.Созопол
 • 2 маш.оп-ри на банциг в шевно пр-во, средно обр., опит
 • 2 технолози-бригадири в шевно пр-во, средно обр., опит
 • 1 хигиенист за произв.цех, средно/основно обр.
 • 1 офис сътрудник, висше обр., англ./румънски ез., комп.умения
 • 1 продавач-сервитьор и 1 работник кухня в китайска закуска, средно обр.
 • 4 общи работници в пр-во на метални изделия, средно обр.
 • 5 монтажници на електрооборудване, средно обр., уд-ние за безопасност
 • 3 лекари и 3 мед.сестри в болнично заведение, висше обр. по специалността
 • 10 санитари в болнично заведение, средно/основно обр.
 • 4 маш.оп-ри в , студена обработка на метали, средно/основно обр.
 • 1 търговски сътрудник, висше/ср.техн.обр., англ.ез., комп.умения
 • 1 офис сътрудник, висше обр., руски/румънски ез., комп.умения
 • 1 градинар, без изискване за обр., подх. за хора с намалена трудоспособност, мястото е за        с. Басарбово
 • 7 работници на плетачна м-на в пр-во на чорапи, средно обр., опитът е предимство
 • 1 санитар и 1 хигиенист в социална услуга, ср./основно обр.
 • 1 парамедик в социална услуга, висше по специалността, комп. умения
 • 2 соц.асистенти в социална услуга, ср./основно обр.
 • 1 сладкар, средно обр., опит
 • 7 зареждачи в пр-во на метални изделия, средно обр.
 • 4 шивачи на кожени изделия, ср./основно обр.
 • 10 кредитни консултанти, средно обр., комп.умения
 • 1 гл.счетоводител, висше обр. – счетоводство, комп.умения, опит, мястото е за с. Г. Враново
 • 1 търговски директор, висше иконим.обр., англ.ез., комп.умения, опит, мястото е за                   с. Г. Враново
 • 2 майстори-готвачи, средно спец.обр., опит
 • 2 шофьори-снабдители, средно обр., шоф.кн.кат.В
 • 1 логопед в ДГ на 4 ч., висше по специалността, раб.място е за с. Иваново
 • 1 чистач/хигиенист за детска градина, средно обр.
 • 1 камериерка, хотел, средно /основно обр., работното място е за гр. Обзор
 • 2 готвачи и 2 помощник-готвачи, средно обр., работните места са за гр.Приморско
 • 2 общи работници в производство за обработка на арматурно желязо, средно обр.
 • 1 общ работник , средно/ основно обр.
 • 1 чистач/ хигиенист в административна сграда, средно/ основно обр.
 • 1 технолог, облекло , средно обр.,опит
 • 2 готвачи, средно обр.,опит
 • 1 камериер/ка ,средно/основно обр.
 • 2 продавач-консултанти в заведение за бързо хранене , средно обр.
 • 10 шофьори,товарен автомобил( международни превози) , средно обр., шоф.кат. СЕ
 • 2 социални работници, висше обр.по специалността
 • 1 общ работник, тракторист, средно/ основно обр. кат. Ткт , работното място е за с.Бъзън
 • 6 шлосери, средно обр.
 • 3 продавач-консултанти на сладолед и гофрети, средно/ сновно обр., студенти (сезонна заетост)
 • 15 работници в пр-во на санитарно-хигиенни изделия, средно обр.
 • 2 камериерки, хотел, средно/ основно обр.,опит
 • 1 работник поддръжка, ср./основно обр.
 • 1 готвач и продавач на готова храна, средно обр.
 • 5 общи р-ци в пр-во на заварени конструкции, ср./основно обр.
 • 5 шлосери на заварки, ср.техн.обр., опит
 • 6 стругари, ср.техн.обр., опит
 • 2 мотокаристи, средно обр., правоспособност и опит
 • 10 зареждачи и 3 мотокаристи в производство на метални изделия, средно обр.
 • 1 медицински специалист в ДГ на 4 ч., висше/полувисше обр. – медицина, мястото е за             с. Пиргово
 • 1 оперативен счетоводител, средно икономическо обр., комп. умения
 • 9 тапицери в производство на матраци, средно обр, опит
 • 5 мед. сестри в соц. услуга, висше обр. по специалността
 • 1 машинен оператор, кроене в шевно производство, основно обр.
 • 1 кроячи в шевно производство, средно/основно обр., опит
 • 2 монтажници на автомобилни стъкла, средно техн. обр., шоф.кат. В или кат.С
 • 4 заварчици на СО2, средно/основно обр., опит
 • 2 монтажници на фотоволтаични с-ми, средно техн.обр., IV или V-та степен по безопасност
 • 4 мед.сестри за социално заведение, висше обр. по специалността
 • 2 монтажници за сглобяване на готови изделия, средно обр.
 • 24 гладачи в шевно производство, средно/основно обр.
 • 36  шивачи на облекла, с опит/начинаещи, средно/основно обр.

 

 

 

места по чл. 38 от ЗХУ:

 • 9 консултанти (промоутъри), продажби, висше обр., отлично владеене на английски език, гръцки език, румънски език, отлични компютърни умения ERP с-ми, MS OFFICE
 • 3 технолози на облекла, средно спец.обр., 5 г. стаж
 • 2 машинни оператори, шиене на мека мебел, средно обр., 3 г. стаж
 • 1 инженер-конструктор, висше-стр./маш.инженер, англ./немски ез., комп.грам.,  AutoCAD,
 • SAP 2000, Athena, Inventor, 2г стаж
 • 1 общ р-к, стр-во на сгради, средно обр

 

лятна сезонна заетост

 • 10 аниматори, 10 спасители на басейн, 3 бармани, 1 общ работник в кухня, 2 миячи на съдове, гр. Китен
 • 3 администратори в хотел, 4 камериерки и 1 мияч на съдове, к.к. Св.Св.Константи и Елена

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

 За обучение по време на работа

 • 1 технически сътрудник
 • 1 автомонтьор

Бюро по труда – Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

 

 •  1 електромонтьор,средно образование /за гр.Бяла/
 • 2 електромонтьор,средно образование /за Две могили/
 • 2 оператори силозен склад,средно образование /за гр.Борово/
 • 3 заварчик,средно образование /за гр.Бяла/
 • 3 монтажник,метални конструкции,основно образование /за гр.Бяла/
 • 1 финансов контрольор, висше образование/икономика, право и др./,2 години опит  /за гр. Борово/

 

 

** За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.

 

Изработка на сайтове, СЕО оптимизация, реклами в интернет
зарядни станции за електромобили