Обявиха мораториума за продажба на земя на чужденци за противоконституционен

0
30 000 лв. обезщетение

Според съда този акт противоречи както на Конституцията, така и на договора за присъединяване на страната ни към Европейския съюз. Според договора, в седемгодишен срок от присъединяването на България към ЕС трябва да отпаднат всички ограничения за придобиване на земя от граждани на съюза.