Обявиха общствена поръчка за укрепване на Сарайския мост

0
82
8,7 млн. лв. ще струва реконструкцията на бул. „3 март“

Открита е процедурата за изготвяне на идеен инвестиционен проект за реконструкция, рехабилитация и модернизация на бул. „3-ти март“, част от който е и ремонт и усилване конструкцията на мост при пътен възел „Сарая“.

Това съобщават от общинската администрация в Русе. Общата стойност на проекта е 115 000 лева без ДДС. Поръчката е част от дейностите, които се изпълняват с оглед подготовката на проектно предложение по Програма INTERREG V-A Румъния – България в партньорство между Община Русе и Окръжен съвет Гюргево, Румъния. Проектът е одобрен за кандидатстване с решение на Комитета за наблюдение на 02.08.2017 г.

Сарайският мост, който е връзката на централната градска част със западната промишлена зона на града и с републиканския път Русе – В. Търново трябва да се въведе в нормална експлоатация и да се удължи неговият живот. След извършването на ремонта да се премахне изпълненото подпиране на централния отвор, за да може да се използва пътната връзка под мостовото съоръжение. Проектът трябва да бъде разделен на три части за поетапно изпълнение:

  1. бул. „Трети март“ – от кръстовището с ул. „Капитан Райчо Николов“ до връзката с републикански път I-5 Русе – В. Търново, част от коридор 9 на TEN-T мрежата;
  2. бул. Трети март“ – от пътен възел „Сарая“ до кръстовището с ул. „Капитан Райчо Николов“- срещу РСПБЗН;

III. Мостово съоръжение при пътен възел „Сарая“ (Сарайски мост), вкл. и самия пътен възел.

Офертите на желаещите кандидати ще бъдат отворени на 29 август, от 14.00 часа в Община Русе, ет.3, Заседателна зала.