Обявиха пореден конкурс за омбудсман на Русе

0

Поредния конкурс за омбудсман обяви Общинският съвет на Русе. Това ще бъде петия опит за избиране на обществен защитник в града.

Право да кандидатства има всеки български гражданин, който е пълнолетен, неосъждан, който има завършено висше образование – минимална степен магистър, пет години трудов или осигурителен стаж и е с постоянен адрес на територията на Община Русе.

Кандидатите за участие в конкурса следва да представят до 07.04.2023 година в деловодството на Общински съвет – Русе, пл. “Свобода” № 6, ет.3, стая 304 на Община Русе в надписан запечатан плик с информация за подателя следните документи:

  1. Заявление.
  2. Автобиография.

3 Свидетелство за съдимост.

  1. Диплома за висше образование (нотариално заверено копие). В случай че кандидатът е завършил висшето си образование извън територията на Република България, следва да представи удостоверение за признаване на придобито висше образование в чужбина от НАЦИД.
  2. Копие от трудовата /осигурителна книжка/, служебна бележка или друг документ, удостоверяващ трудовия или осигурителен стаж.
  3. Декларация за липса на обстоятелства, свързани с несъвместимостта по чл. 5, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Русе.
  4. Документ, удостоверяващ психичното здраве на кандидата.
  5. Концепция за дейността си като обществен посредник до 3 /три/ стандартни страници.

Подадените от кандидатите документи ще бъдат разгледани от комисията на 10.04.2023 г.

Резултатите от допуснатите и недопуснати до събеседването кандидати ще бъдат публикуване на 18.04.2023 г. на следния адрес: www.obs.ruse-bg.eu.

Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 24.04.2023 г. в 17,30 ч. в заседателната зала на Община Русе, пл. „Свобода” № 6, ет. 3.

Събеседването с кандидата за обществен посредник има за цел да провери и оцени познанията му в правозащитната област и вижданията му за взаимоотношенията на гражданите и местната власт.

зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук