Обявяваме трансгранична война на комарите

0
44
България и Румъния обявяват трансгранична война на комарите

Крайдунавските общини в България и Румъния обявяват трансгранична война на комарите.

Това е лайтмотивът на съвместния българо-румънски проект “Разработване и приемане на съвместно институционализирано партньорство за управление на риска от прекомерна популация на насекоми, които засягат общественото здраве и безопасност в рамките на трансграничния регион Румъния-България”, реализиран от Асоциацията на дунавските общини “Дунав”. Стойността на проекта е 1 347 194 евро, основните дейности, заложени в него са синхрон и координация на дейностите между всички институции, ангажирани с провеждане на ефективна борба с популацията на кръвопиещите насекоми. Подписано бе и рамково споразумение за създаване на институционализирано партньорство за управление на риска от прекомерното разпространение на насекоми в трансграничния регион Румъния – България между АДО “Дунав” и румънската фондация “Жива природа”. На подписването на споразумението присъства и заместник-министърът на околната среда и водите Красимир Живков.

По проекта е създадена и съвместна географска информационна система, която позволява да се определят зоните, подлежащи на третиране, кога и с какви препарати. Тя ще се актуализира непрекъснато.

Част от проекта – обществена поръчка на АДО за „райониране и контрол на комарите“ и още 9 обществени поръчки на Асоциацията през м. юни м.г. бяха обявени за разследване от Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ и българската прокуратура. До момента обаче информация за резултатите от разследването няма.