Обявяването на „Сребърна“ за биосферен парк – нови възможности за развитие на региона

Автор:
17 юли , 2017   Video

Сертифицирането на „Сребърна“ като биосферен парк ще даде нови възможности за развитие на региона.

Това смята зам.-кметът на Община Силистра Денка Михайлова, във връзка с обявяването на резервата от ЮНЕСКО за биосферен парк, отговарящ на условията и изискванията приетата през 1995 година в Севилска стратегия. Промяната ще даде възможност за популяризиране на природната забележителност като марка и създаването на туристически маршрути, продукти и услуги.

„Ще се даде възможност на населението на територията да развива различни видове производства, земеделие и да има различни марки, които да популяризира,  да създава устойчиви и трайни туристически продукти“, уточни г-жа Михайлова

Промените налагат обособяването и на трета зона, освен съществуващите до момента защитена и буферна. Новата, т. нар. преходна зона ще обхваща всички населени места в Силистренска община.

„Решихме да включим цялата община, защото има утвърдени марки от културен и икономически  аспект, в различните населени места – например фестивала на маджуна в Смилец, фестивалите, които се провеждат в Сребърна,  Силистра,  Иширково“, допълни Михайлова.

Очакванията са за увеличаване на международния престиж, икономическото и културното развитие на общината, което ще е и допълнителен аргумент пред държавните институции, за отпускане на проекти и приоритетно финансиране на дейности в тази територия.

 Comments are closed.