Окончателно: Влизаш в ареста и 48 часа може никой да не знае къде си

0
Снимка: iStock/Guliver

Парламентът одобри изменения на Наказателния кодекс, които се осъществяват заради приемането на европейска  Директива 2014/42/EC, съобщава actualno.com.  Гласуваха само 86 депутати от общо 240, като 64 от тях гласуваха „За“ измененията.  Тази поправка на практика означава, че всеки задържан може да остане в ареста за срок от два дни, без да се налага за ареста му да бъдат уведомени негови близки. Решение за отказ на правото на обаждане се взема от прокурора на досъдебното производство, който се произнася с мотивирано постановление. Постановлението подлежи на обжалване от обвиняемия или от неговия защитник пред съответния първоинстанционен съд. Прокурорът ще има право да не позволи осъществяването на всяко обаждане, за което има основание, че може да бъде до евентуален съучастник.

В момента прокуратурата може да задържа до 72 часа, но задължително трябва да бъдат уведомени семейството и работодателят на задържания (ако той иска), както и Министерството на външните работи, ако става въпрос за чужденец. Авторите на законопроекта твърдят, че става дума за отказ да се уведоми конкретен човек, за когото има съмнения, че е съучастник или че може да укрие доказателства. Например на обвиняемия може да не се даде право да се обади на съпругата си, защото тя може да укрие откраднато от него. Отказът да бъде уведомен един не означава, че арестуваният не може да посочи друг за връзка, твърдят те. Според тях мярката е насочена най-вече към членовете на организирани престъпни групи – при арест на един от бандата той да не може да предупреди някого от останалите и да се стигне до прикриване на доказателства или бягство. В същото време този текст развързва ръцете за репресия. Защото това означава, че задържан може да иска да се обади на майка си, на приятел, на жената или мъжа, с който живее, и да му бъде отказано. Текстът категорично дава възможност на органите на досъдебното производство да откажат на задържаните контакт с всеки, посочен от тях. Не е конкретизирано и колко пъти може да има такъв отказ и за колко души. Освен това отказът може да се аргументира с понятия като „неотложна необходимост“.

Друг важен момент касае арестите на непълнолетни, като дава право при задържане на тийнейджър родителите да не бъдат уведомявани за цяло денонощие! В действащия НПК текстът е съвсем различен: „В случаите на задържане непълнолетните се настаняват в подходящи помещения отделно от пълнолетните, като незабавно се съобщава на техните родители или попечители и на директора на учебното заведение, когато задържаният е ученик”.

„Предложените текстове от Наказателния кодекс представляват правен терор и произвол за натиск върху задържани лица.“ Това заяви народният представител от ПГ на „БСП за България“ Тодор Байчев по време на дебатите по промените в Наказателния кодекс. „В законодателната норма, която ни се предлага, би трябвало да се транспонира европейската директива, с която се осигуряват минимални правила за достъп до адвокатска защита на задържания, независимо в какво качество той е задържан, както и правото да бъде уведомено трето лице за неговото задържане“, заяви още Байчев. По думите му предложената от вносителя норма представлява един правен терор и произвол, чрез който ще се оказва натиск върху задържаните лица.

Най-добрата агенция за подбор на персонал