Онлайн платформа с информация за публичните услуги в България и Румъния

0
106
Онлайн платформа

Онлайн платформа ще дава информация за предоставяните услуги от публичните власти в трансграничния регион България – Румъния.

Тя е разработена по европейски проект, целта е да се подпомогне сътрудничеството и координацията между публичните власти и други заинтересовани страни в региона.

Платформата, която е достъпна на български, румънски и английски език, дава информация за електронните услуги, предоставяни от публичните власти в България и Румъния по кратък и структуриран начин. Тя е лесна за навигация и бързо достъпна на всякакъв тип устройства. Основният акцент при нейното разработване е върху инструмента за търсене, който позволява на посетителя да намери институциите, които предоставят съответните услуги. Платформата съдържа и секция, в която ще бъдат публикувани новини за нови услуги, добавени от институции или актуализации на услуги, както и информация за инвестиции, обучение и др., организирани или предлагани от публичните власти в трансграничния регион.

Онлайн системата е разработена въз основа на извършено проучване и анализ на публичната информация и услуги от двете страни на р. Дунав. Тя представя възможностите и потенциала, които биха могли да бъдат използвани за развитие и повишаване качеството на съществуващите обществени услуги и на отношението на непубличния сектор към публичните услуги на местните и регионални власти.