Оптимизират транспортната схема в община Русе

0

Започна работа по оптимизация на транспортната схема в общината, съобщават от общинската администрация.

За целта вече са проведени работни срещи с кметове на населените места от общината и превозвачи, изпълняващи общинската транспортна схема, в частта междуселищни линии, както и екип от научноизследователска лаборатория „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“ и катедра „Транспорт“ на Русенския университет „Ангел Кънчев“. Предмет на срещите е договор, с който Община Русе възлага на висшето учебно заведение да се извършат дейности по разработване на разписания за общинска транспортна схема, в част междуселищни линии, каквито не са правени от 2012 г., както и изготвяне на областна транспортна схема за община Русе и нейните разписания.

Според проф. д-р Велизара Пенчева, ръководител на екипа от Русенския университет, ще се търси решение, което максимално да удовлетворява всички заинтересовани страни. Ще бъдат разработени координирани маршрутни разписания в съответствие с икономическото и социалното развитие на населените места, съществуващите пътникопотоци до и от град Русе и осигуряване на устойчивост и безопасност на общинската транспортна схема.

Предстоят отделни срещи с кметовете на населените места и с превозвачите, след което екипът ще извърши наблюдения, експериментални изследвания и симулации по маршрутите, за да бъдат разработени разписанията.