„Осъм“ е най-новият член на флотилията на ИАППД

0
166
„Осъм“

Новият кораб на ИАППД за маркиране на корабоплавателния път по река Дунав акостира днес в Русе. Плавателният съд пристигна на собствен ход и акостира в 14 часа на понтон № 2.

Специализираният плавателен съд е построен от варненската корабостроителница „МТГ Делфин“ в рамките на проект FAIRway Danube, финансиран по Механизма за свързване на Европа. Той ще бъде вписан в регистъра на корабите под името „Осъм“. Традиция на Агенцията е корабите да се кръщават на притоците на р. Дунав. Затова река Осъм, като съседна на р. Вит, на която е кръстен другия маркиращ кораб, ще даде името на най-новия кораб на АППД.

Обозначаването на фарватера е изключително важно за осигуряването на безпроблемно корабоплаване, като предотвратява засядането на съдове в плитчини, подчерта директорът на Агенцията кап. Павлин Цонев.

Това е вторият съд, който ИАППД получава от началото на годината. В началото на тази година, в рамките на проект FAIRway Danube се достави и малък хидрографски кораб. С него вече се извършват редовни измервания, чрез които се събира информация за промените, настъпващи в критичните участъци.

Събраните висококачествени данни ще послужат при вземането на управленски решения, свързани с речното инженерство, рехабилитация и поддържане на плавателния път. Така АППД постепенно обновява своя флот, като това е и поредният нов кораб, получен в последните 2 години. Проектът се изпълнява в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ,, съфинансиран от Европейския съюз чрез Механизма за свързване на Европа, като бюджетът на АППД в него е 7 018 800 евро, от общо 23 357 255 евро.