Още 100 преброители необходими за преброяването в Русе

0

Още 100 преброители са необходими за нормалното протичане на преброяването в Русе, съобщават от Националния статистически институт.

В тази връзка НСИ продължава допълнителното набиране на преброители и контрольори за Преброяване 2021. Желаещите могат да подадат документите си в общината, в която искат да работят. Кандидатите ще преминат проверка за чисто съдебно минало, след което общините ще представят окончателните списъци. Всеки преброител и контрольор ще подпише декларация за опазване на статистическата тайна. Това означава, че той няма право да споделя с никого индивидуална информация. Санкциите за подобни нарушения по закон могат да бъдат от 2000 до 6000 лв.

В периода 18 септември – 3 октомври 2021 г. преброителите ще имат право да посещават домакинствата в техния преброителен участък от 8.00 ч. сутрин до 20.00 ч. вечер, включително в събота и неделя. Те ще се легитимират със специално издадена от НСИ служебна карта. Гражданите ще могат да проверят кой е техният преброител на телефоните на НСИ.

От 7 до 17 септември, докато тече електронното преброяване, преброителите ще имат възможност да направят предварителен обход на своите участъци, за да преценят сами как да разпределят времето си. Един преброител ще има възможност да поеме до 3 участъка, в зависимост от броя на електронно преброените. Контрольорите ще следят работата и ще подпомагат няколко преброители.

При Преброяване 2021 населените места на територията на страната ще бъдат разделени на преброителни участъци, като всеки от тях ще съдържа приблизително 100 – 120 жилища и 250 – 300 лица.

Един преброител би могъл да изработи средно около 400 лв. за един преброителен участък при 50 процента електронно преброени, но ако преброи два или три участъка, неговото заплащане може да достигне над 1 000 лв.

Заплащането е по вече определен ценоразпис. За преброен човек ще се заплаща 2.50 лв., за преброено жилище – 1.00 лв., а за преброена сграда – 0.70 лева. От преброените онлайн домакинства преброителят ще трябва да получи специален код, генериран от информационната система, като за това ще получи 0.80 лева.

Кампанията за набиране на преброители и контрольори продължава до 10 юни.

 

Най-добрата агенция за подбор на персонал