Още по-активно следят трафика в интернет и телефоните

0

Това показват данните от Софийския районен съд за исканията на МВР и службите за достъп до телефонни разпечатки и данни за интернет трафика, цитирани от в. „Сега“.

За 2013 г. исканията до съда са 8345, което прави по 22-23 дневно. Едно искане не засяга само един човек, тъй като в повечето от тях не се сочи един IP адрес или един телефонен номер, а десетки. Така реалният брой на хората, които са обект на проследяване, лавинообразно нараства. Данните за 2012 г. сочат, че исканията са били по-малко – 8257. Сравнено с 2011 г. увеличението е чувствително – тогава исканията са 6918. Трафичните данни позволяват проследяване и идентифициране на източника и направлението на връзката, както и датата, часа и продължителността й, идентифицира се крайното устройство на потребителя и ползваните клетки.