Осигурено е нормално движение на корабите в критичните места на Дунав   

0
94
Осигурено е нормално движение

Осигурено е нормално движение на плавателните съдове в трите най-критични места – района на островите Батин, Белене и Вардим от българския участък на река Дунав. Това съобщиха от Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на реката. Чрез драгиране в районите на трите острова са извадени почти 300 000 куб. м. инертни материали, в резултат на което фарватера на реката в момента достигна дълбочина 300 см. и ширина 150 м., който осигуряват нормално движение на плавателните съдове. Въпреки ниските водни нива, които са характерни за сезона, корабоплаването в критичните участъци е значително подобрено, информират от Агенцията.

От там уточняват, че драгажните дейности се изпълняват съгласно договор между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ИА „Проучване и поддържане на река Дунав“ и „Космос Шипинг“ АД. Подписаният договор е на стойност 6,7 млн. лева и гарантира поддържане на речните нива за до 2020 г. вкл.

ИА „Проучване и поддържане на река Дунав“ планира да закупи собствена мултифункционална драгираща техника, с която ще изпълнява ефективно своите ангажименти за поддръжка на фарватера в българския участък на река Дунав. Новите драгажни съоръжения ще бъдат доставени в рамките на проект, финансиран от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020, на стойност приблизително 20 млн. лева. Обявени са две обществени поръчки за закупуване на драга, тръби за транспортиране на наноси, шалан, понтон и маневрен кораб и се очаква скоро да бъдат избрани фирмите, които ще доставят специализираната техника.