От Румъния обещаха да загасят запалените стърнища

0
Запалените стърнища

Запалените стърнища са на територията на община Малу в Румъния, съобщиха от областната управа на Русе.

Областният управител Галин Григоров се е свързал с кмета на община Малу Еужен Шоава. Кметът на общината е поел ангажимент да бъде изпратена пожарогасителна техника в района на пожара, както и да бъдат предприети и други мерки за навременното овладяване на ситуацията.

Осъществена е връзка и с Окръжния инспекторат за извънредни ситуации „Влашка“ в Гюргево, като от тяхна страна ще бъдат съгласувани съвместни действия и оказана помощ с допълнителна техника в случай на необходимост.

От областната управа уточняват, че към момента димният облак е само на територията на Румъния. Това е потвърдено и от служители на Регионалната инспекция по околната среда и водите. Според тях, имайки предвид посоката на вятъра, няма опасност от задимяване и превишаване на допустимите норми на чистотата на въздуха в Русе.

Институциите от българска и румънска страна продължават да са в постоянен контакт и при необходимост са в готовност да предприемат допълнителни действия.