Отбелязаха Деня на Русенския университет

0
С тържествено събрание

С тържествено събрание Академичната общност отбеляза Деня на Русенския университет, съобщиха от висшето училище.

По време на церемонията учени, придобили научни степени и академични длъжности през годината, получиха своите дипломи. 58 са успешно защитилите образователна и научна степен „доктор“, петима са „доктор на науките“, на академичната длъжност „доцент“ са назначени 10 учени, а двама са новите професори в Русенския университет.

Представено бе и второто издание на инициативата „Будител на годината“. В нея могат да участват всички студенти и докторанти на висшето училище, като номинират свои преподаватели на специално създадена платформа. Гласуването продължава до 30 ноември, а отличените ще бъдат наградени на 12 декември в „Канев център“ на Русенския университет.

Според ректора проф. Велизара Пенчева съвременният университет трябва да съдейства за постигане на социална стабилност в обществото чрез осигуряване на равен достъп до образование и развитие на иновационния потенциал на младите поколения.