Отдават плувния комплекс на концесия

0
2014

Това решиха общинските съветници на редовната си сесия. Община Русе да започне подготвителни действия за концесионната процедура, като сред условията задължително фигурират изискванията изграждане пускане в експлоатация на голям покрит плувен басейн с размери 50х20 м и кула за скокове във вода; малък плувен басейн с размери на водното тяло 33х20 м и средна дълбочина 1,40 м; басейн-къпалня със свободна форма с площ на водното тяло най-малка от 600 кв.м и със средна дълбочина 0,60 м, който трябва да има 3 зони – за къпане на деца, за плуване на възрастни и за водни процедури; обслужваща сграда; плажна зона с площ не по-малка 2 500 кв. Предвидено е изграждане на спортни и детски площадки в района.

Срокът за въвеждане в експлоатация на плувния комплекс не може да бъде по-дълъг от 3 години и по-кратък от 2,5 години от влизане в сила на концесионния договор, решиха старейшините. Самият договор е с продължителност 30 години. При предсрочно прекратяване на концесионния договор, виновната страна ще дължи неустойка в размер на 500 000 лв.