Отговорите на външното оценяване по математика за 4 клас

0

Министерството на образование обяви отговорите на външното оценяване по математика за 4 клас.

В рамките на един астрономически час учениците трябваше да решат 25 задачи, от които 18 с избираем отговор, 5 с кратък свободен отговор и 2 текстови задачи за моделиране на математически модел, едната от които е с три подусловия.

В изпитния формат са включени задачи, които предполагат освен прилагане на аритметични действия и умения за мислене, умения за извличане на информация от таблици, схеми и други източници, прилагане на наученото в нестандартна ситуация, включително в практическа житейска ситуация. Задачите обхващат основни математически знания и умения, свързани с изучаваните области на компетентност в началния етап – числа, геометрични фигури, измерване и моделиране.

Възможният максимален брой точки от изпита е 50.

Задачите и верните отговори можете да видите ТУК

агенция за подбор на персонал
Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили