Отлагат за събота авиационното пръскане срещу комари

0
1119
Авиационното пръскане срещу комари

Авиационното пръскане срещу комари по поречието на р. Дунав в района на Русе се отлага за 20 юли, събота, съобщиха от областната управа.

Като причина за поредното отлагане се посочват лоши метеорологични условия – вятър със скорост над допустимата за авиационно пръскане. При подходящи метеорологични условия на 20-ти юли (събота) се планират авиационни третирания от село Сомовит до сухоземната граница с Румъния.

В случай на промяна на метеорологичните условия, графикът ще бъде коригиран отново, допълват от областнта управа.

Третиранията ще се извършат при спазване разпоредбите на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

От областната управа напомнят, че пчеларите трябва да предприемат мерки по опазване здравето на пчелите през съответния период на третиране.