Отличиха Община Русе за най-добри проекти по ТГС

0
832

Наградени са два проекта – „Съвместно наблюдение на риска по време на критични ситуации в граничния дунавски регион“ и „Подобряване на достъпността на Еврорегион Русе – Гюргево с Паневропейски транспортен коридор 9“.

Нааградата беше връчена на и.д.-кмета на Русе инж. Димитър Наков от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова.

„Можем да се гордеем с това, което постигнахме по програмите за териториално сътрудничество, както заради ефекта им за трансграничните региони, така и заради партньорствата, които успяхме да реализираме“, каза зам.-министър Николова на конференцията „Европейско териториално сътрудничество в Република България – постиженията водят до нови перспективи“. Тя представи постигнатите резултати и отличи 15 от най-успешните проекти, изпълнени през предходния програмен период, един от които и проектът, по който беше изцяло реконструиран бул. „Тутракан“. Николова благодари на всички партньори и бенефициенти по програмите и им пожела успешна съвместна работа и през новия програмен период.