Отличиха победителите в „Цветната олимпиада“

0
1097

В състезанието, организирано от Сдружение „България си ти“, се включиха стотици ученици от СОУПНЕ Фридрих Шилер, МГ „Баба Тонка“, Професионална гимназия по облекло “Недка Иван Лазарова”, Професионална гимназия по туризъм “Иван П. Павлов”, СОУ „Христо Ботев“, СОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили.
Победителите получиха наградите си от областния управител Стефко Булджиев и зам.-кмета на Община Русе Иван Григоров.
Олимпиадата е съревнование между ученици от 8 до 12 клас по български език и литература, английски, немски и френски език, математика и информационни технологии. Тази година тя е включена в Националния календар за извънучилищни дейности на МОН и Националния дворец на децата. „Цветната олимпиаада“ се осъществява със съдействието на РИО на МОН и в партньорство с Българска академия на науките, Софийски университет „Свети Климент Охридски“ и Асоциацията на учителите по български език и литература. Целите на организаторите е да дадат възможност на учениците в състезателни условия да разкрият своите възможности и потенциал, като поощряват техните усилия и знания.