Отсрочват плащането на междинните фактури

0
1441

Това съобщават от електроразпределителното дружество. Ако срокът за плащане по фактурата от междинния отчет е 10.02.2015 г, тя ще бъде разсрочена до 25.02.2015 г. Ако срокът е 16.02.2015, тя мoже да бъде платена без лихви до 04.03.2015, а при падеж 25.02.2015 – до 13.03.2015 г. Съответно, това ще доведе и до удължаване на срока за прекъсване на електрозахранването поради забавено плащане, с допълнителни 15 дни след падежа на фактурата от междинния отчет.

Клиентите на ЕНЕРГО-ПРО могат да проверят задължението си и сроковете за плащане на интернет страницата на компанията – www.energo-pro.bg, на денонощния телефон 0700 161 61 или в най-близкия Център за обслужване на клиенти.