Пътя Русе – Шумен – единствения приоритет за Русенско

1

Това става ясно след правителственото заседание, на което бяха приети плановете за развитие на шестте региона в България. Това е и единственият „поименно“ посочен обект. В останалата част с най общи формулировки е посочено, че целите по отношение на Северен централен регион ще бъдат насочени към стимулиране на социално-икономическото развитие на най-изостаналите общини и населени места, като по този начин ще се намалят вътрешнорегионалните различия и ще се даде тласък на цялостното развитие на района. Усилията за постигане на по-доброто развитие на района ще бъдат фокусирани най-вече в предоставяне на оптимални условия за бизнес с акцент върху малките и средните предприятия, разнообразяване на икономиката в селските райони и генериране на приходи от по-висока добавена стойност на селскостопанската продукция. Така, според плана, ще може да се развие силен туристически сектор, основан на богатото природно и културно наследство и стимулиране на специфични за района видове туризъм, изграждане на коридори с национална и общо европейска значимост.

агенция за подбор на персонал
зарядни станции за електромобили

1 коментар

  1. е той пътя до няколко месеца ще е готов ,а следващият програмен период е 2014-2020 значи за следващият период нищо, защото този път е от старият период, и на всичкото отгоре е с държавно финансиране!

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук