Пак отложиха делото „Монтюпе”, този път с ново призоваване

0
Новият кмет на Ветово

Делото между „Монтюпе” и Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе отново бе отложено, но с ново призоваване.

От своя страна инспекцията държи на експертизата да бъде направена. Двамата професори от БАН, които бяха призовани да се явят минала седмица, дадоха своите показани. Двамата свидетели, Драгомир Янков и Венко Бешков  заявиха, че в производствено хале номер три не са влизали на оглед. В хале едно и две са били допуснати. Те казаха още, че при самото им пристигане в предприятието за автомобилни части още на паркинг се е усещала миризма на изгорял бакелит, но вътре в завода тя не била толкова силна. А това според тях означавало, че е било проветрявано.

Регионалната инспекция по околната среда и водите държат да бъде направена комплексна експертиза. В нея са включени три акцента: Дали монтираните вентилационни съоръжения съответстват на тези, които са по проектантските скици. Вторият акцент: кои са източниците на вредни газове в Хале три и третият: дали съществуват не обхванати от пречиствателните съоръжения вредни газове в трето производствено хале.