Партньорството между институциите е в основата на политиките по деинституционализацията на децата

0

Споделената отговорност и успешното партньорство между Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването,  Министерството на образованието и науката, Държавната агенция за закрила на детето, УНИЦЕФ и неправителствени организации доведоха до изграждане на модел за пълноценна интеграция на децата в неравностойно положение и реализирането на политики, насочени към деинституционализацията на децата и младежите. Около това мнение се обединиха  участниците в заключителната конференция по проект „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на деца и младежи“ на Агенцията за социално подпомагане. Събитието се проведе под патронажа на президента Румен Радев.

Акцент в разговорите бе продължаването на партньорството между институциите, както и подкрепата и менторството към младежите, настанени в услуги за резидентна грижа, за провеждане на самостоятелен живот, придобиване на социални и трудови умения и успешна професионална реализация. По време на заключителната конференция стана ясно, че към момента в проекта за продължаваща подкрепа за включени близо 300 деца на възраст между 13-18 г. от всички социални услуги в страната.

Допълнително внимание се оказва на младежите между 17-18 години, които завършват средното си образование и се подготвят целенасочено за напускане на социалната услуга. Знак за ползотворно сътрудничество бе и участието на съпричастни с инициативата работодатели, които са им предложили работа, с което осигуряват условия за тяхната устойчива и успешна интеграция в обществото.

В рамките на събитието бяха припомнени и основните резултати по проекта, стартирал през 2018 г. като част от финалния етап от реформата за деинституционализация на децата. Сред тях бяха посочени проведените оценки на индивидуалните потребности на децата и младежите, проведени обучения, психологическо, социално, правно и трудово консултиране, детайлна работа и обучение на наставниците на младежите и на медицински специалисти.

Бъди свободен

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук