Пеликаните в Сребърна започнаха за гнездят

0
81
Първите излюпени пеликани

Къдроглавите пеликани в поддържан резерват „Сребърна“ дават признаци за началото на нов гнездови период, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите.

На територията на резервата се наблюдават около 80 екземпляра, със силно зачервени  торби.

Тази година защитените птици са избрали закътана част от резервата и непосредственото им наблюдение е почти невъзможно. Предпазливостта на птиците вероятно се дължи на инцидента от миналата година, когато екземпляри от вида енотовидно куче подплашиха  гнездящите на земята пеликани, принудиха ги да се преместят и да изградят нови гнезда в източните части на езерото.

Експертите наблюдават защитените видове с помощта на зрителни тръби когато извършват ежедневните си облитания и съвместен риболов с малките корморани.

Обстановката в резервата е спокойна. При ежедневните обходи на територията на резервата през изтеклата седмица не са установени нарушения на режимите в защитената територия.