Пенчо Милков: Незрящите хора могат да бъдат равностойни в обществения живот

0
79
Пенчо Милков

В международния ден на белия бастун кандидатът за кмет на Русе от местна коалиция БСП за България Пенчо Милков, се срещна с представители на Регионалната организация на Съюза на Слепите  в България. Той беше посрещнат от председателя на съюза в Русе, Росица Маринова.

„Хората със зрителни увреждания са тясно свързани с общината, в която живеят независимо коя е управляващата политическа сила. Всички знаем как в съвременния свят може да се устрои жизнената среда, за да бъде достъпна за хора с увреждания  – и тротоарите, и местата за пресичане, и обществените сгради, особено за спецификата на хората със зрителни увреждания“, сподели Пенчо Милков пред присъстващите. Той коментира, че вече на много места и в България може да се види наличието на специална алея в пешеходните зони, която улеснява движението на хората с бели бастуни.

„В тази насока, обаче Община Русе е длъжник на незрящите хора в нашия град“, заяви Милков. Той изрази намерението си като кмет да работи  за изграждане на специални маршрути, предназначени за незрящите и да следи стриктно дали проектите за публичните пространства са съобразени с изискванията за достъпност на хора с увреждания.

“Тези промени не изискват особено голям ресурс. По трасето се разполагат различни видове настилки, които водят хората и им помагат да се ориентират”, каза Милков.

“Като кмет ще гарантирам подкрепа за хората със зрителни увреждания от страна на общината и институциите, а когато се решават техните проблеми ще бъдат внимателно изслушвани, така че диалогът да остане отворен. Вярвам, че незрящите хора могат да бъдат равностойни в обществения живот и имат своето място в него”, заяви кандидатът за кмет.

Представителите на ССБ споделиха, че имат значителни проблеми в придвижването, свързани с некачествените градски ремонти, най-вече с неправилното поставяне на тактилните плочи и попитаха Милков как предвижда да се справи с този проблем. От своя страна той уточни, че всяко ново общинско ръководство започва да управлява като прави одит. Отговорността на неговия екип би била много сериозна, тъй като се касае за големи инфраструктурни проекти. Но като кмет той ще бъде безкомпромисен към некачествено и не свършено в срок строителство.

“Ще наложим строг контрол още по време на строителството на общински обекти, като се ангажира отговорността на строителите за некачествено и забавено изпълнение. Ще се изисква влагане на висококачествени материали в обектите. Процедурите за избор на изпълнители не само трябва да са законосъобразни, но и да осигуряват на хората красива градска среда за работа и живот, което е нашата цел. В градоустройството ще държим Русе да е град за хората.”

Кандидатът за кмет уточни, че понастоящем общинските сгради се поддържат, а текущите ремонти се правят от частни фирми. И сподели, че в това отношение общината трябва да има собствени способности, което ще бъде приоритет в работата му като кмет.

По време на разговора хората споделиха с Милков, че в редица отношения се чувстват затруднени в своето ежедневие, тъй като звуковите сигнали на светофарите в Русе масово не работят и не се предприемат действия за отремонтирането им; гласовите информатори в автобусите също са в неизправност; липсват светлоотразителни ленти по стълбищата, особено в обществените сгради.

В хода на срещата те поставиха и въпроса за качеството на обществения транспорт в града. Милков коментира, че голямата възможност за Община Русе е проекта за закупуване на нови тролейбуси, който ще позволи малките автобуси и частните фирми да бъдат изключени от транспортната схема. Намаляването на стойността на картите за ученици, студенти, пенсионери и хора с увреждания е заложено в неговата програма за управление, като целта е поетапно постигане на безплатно пътуване на тези групи.