ПГ по облекло в Русе ще развива модни иноватори в нов STEM център

0

Център за технологии в креативните индустрии, изграден по Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“ отвори врати в Професионалната гимназия по облекло в Русе.

Той е разположен в корпус до училището и е на стойност 330 000 лв., от които 30 000 са от самоучастие на училището, а останалите са държавна субсидия. В него ръка за ръка ще вървят практиката и експеримента, като ще се наблегне на проектно-базирани дейности.

Оборудвана е виртуална лаборатория с работни станции за 3D моделиране чрез стереоскопична проекция. Работните станции работят в комбинация с програмен продукт CAD/CАМ, който се използва от учениците и учителите в гимназията при разработване и прототипиране на различни 3D модели и дизайни. Пластмасата, която се използва за направата на 3D моделите, е от захарна тръстика и е биоразградима.