По-чист въздух дишат русенци тази година, според РИОСВ

0

Тази година русенци дишат по-чист въздух, в сравнение със същия период на 2020 г., показват данните на Регионалната инспекция по околната среда и водите.

През февруари овтоматичната станция „Възраждане“  е регистрирала 9 дни с превишения на средноденощната норма за фини прахови частици, а общо от началото на годината са отчетени 13 превишения на нормите на  този замърсител.  През 2020 г. за същия период от време са били регистрирани 20 дни (16 през януари и 4 през февруари) с превишения на  нормите по този показател.

Като основна причина за замърсяване на въздуха от РИОСВ посочват битовото отопление с дърва и въглища, както и метеорологични фактори – липсата на вятър, наличие температурни инверсии, мъгли. Завишени, но не превишени са измерените  стойности на азотните оксиди и въглеродния оксид.

Завишени, но не и превишени са измерените  стойности на азотните оксиди и въглеродния оксид, показват данните на екоинспекцията. От там допълват, че през последната седмица на февруари е отчетен трансграничен пренос на прахови частици от пустинята Сахара, което също се е отразило на качеството на въздуха.

Анализът на данните през последните пет години показва намаляване на броя дните с нарушено качество на атмосферния въздух по отношение на фините прахови частици.  От 2015 г. те са били 79, през 2018 г. – 65 дни. През 2019 г. в сравнение с 2020 г. са отчетени по-малко дни с превишения – 42 броя.

Средногодишната концентрация за фини прахови частици до 10 μm за гр. Русе през последните години е под заложената норма – 40 μg/m3.  Изчислената за АИС „Възраждане”  СГК през 2020 г. е 34,7 µg/m3, пише в анализа на инспекцията.

За община Русе все още се отчита неизпълнение единствено на изискванията за годишно превишаване на среднодневната норма за ФПЧ10 до 35 пъти. Превишенията се отчитат през отоплителния сезон.