По-добри условия за децата със специални потребности в ОУ „Т. Кърджиев“

0

ОУ „Тома Кърджиев“- Русе вече разполага със специализирано устройство за изкачване на стълби за деца със специални образователни потребности.

Съоръжението има товаропоносимост до 180 кг. и се захранва с батерии, като с едно зареждане могат да бъдат изкачени 400 стъпала. Устройството за изкачване на стълби гарантира безопасното придвижване на децата из по-трудно достъпните места на училището, като разполага и с автоматична спирачка. В учебното заведение се обучават две деца в  IV и V клас с ограничена подвижност, които вече ще могат да посещават учебните  часове без затруднения с изкачването на стълби.

От Община Русе информират, че се заемат със задачата да търси  възможности за изграждане на асансьори в учебните заведения, с които да се гарантира в пълна степен предоставянето на равни възможности за всички ученици. Създадена е работна група, която да проучи възможностите за финансиране, проектиране и изграждане на достъпна архитектурна среда в образователните институции на територията на общината.

Бъди свободен