По-високи здравни осигуровки за трайно безработните

0
402
По-високи здравни осигуровки

Този година трайно безработните трябва да плащат по-високи здравни осигуровки, напомнят от офиса на НАП в Русе. Причината е, че минималният месечен осигурителен доход е увеличен на 560 лева. Това се отразява върху вноската за здравно осигуряване, която трайно безработните ще трябва да плащат- Вноските трябва да бъдат платени до 25 февруари.

Трайно безработни са лицата, които не получават обезщетения за безработица, пенсии, не са осигурени от държавата и в същото време не се осигуряват като самоосигуряващи се лица по смисъла на КСО, тоест като упражняващи дейността на еднолични търговци, свободни професии, занаятчии и други, поясняват от НАП. Безработните, които сами ще се осигуряват здравно, ще трябва месечно да внасят по 22.40 лв. Това е 8% от половината от месечния размер на осигурителния доход от 560 лв.

Срокът за внасяне на здравноосигурителните вноски е 25 число на месеца след този, за който се отнасят. Вноската за януари следва да се плати до 25 февруари.