Почитаме светите мироносци, кои са те?

0

В третата неделя след Пасха Светата Църква възпоменава светите мъже – мироносци и светите жени – мироносци. Всички те са герои на духа и на християнската вяра, достойни за удивление, похвала, прослава и подражание.

От мироносиците Господ направил благовестници на Своето Възкресение и на Своята Слава.

Тези жени се наричат „мироносици“, защото те на третия ден след кръстната смърт на Спасителя отиват на Неговия гроб, за да помажат с миро (благоуханно масло) Христовото тяло.

Светите евангелисти изброяват в числото на мироносиците няколко жени: Мария от Магдала (Магдалина), друга Мария – майка на Яков и Йосия, Саломия – майка на апостолите Яков и Йоан Заведееви. Освен тях, Църквата причислява към групата на мироносиците Сусана, Йоанна, както и Марта и Мария – сестрите на Лазар, който е възкресен от Христос. Всички тези благочестиви жени, заедно с избраните 12 апостоли, изповядват Иисус Христос за обещания от хилядолетия Месия и за Спасител на света.

Всички те, освен Марта и Мария, придружават постоянно Христос в Неговите пътувания из Юдея и Галилея и слушат словата на Неговото божествено учение. Когато Иисус поема трънливия път на страданията, те Го придружават навсякъде и свидетелстват за Него. А когато Той умира на кръста, те заедно с Йосиф Ариматейски и Никодим вземат дейно участие в Неговото погребение.

Мироносци са и двама мъже – Йосиф от Ариматея, един от седемдесетте тайни ученици на Христос и Никодим, един от юдейските първенци, който ходил на беседа при Иисуса Христа нощем (Йоан 7:50-51).

Жените мироносци били първите достоверни свидетели на Христовото възкресение, а тези двама достопочтени мъже снели от кръста тялото на Господа „и Го обвиха в повивки с благовонията както по обичая си юдеите погребват“ (Йоан 19:40).

агенция за подбор на персонал
Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили