Подаваш данъчните декларации по интернет – пестиш време и пари

0
Остава седмица

Това съобщиха от Териториалния офис на НАП в Русе. До момента, седмица преди крайния срок, са подадени 6 530  декларации, което е с близо 500 повече от същия период на 2013 г. 68 % от фирмите – 4450, са ги подали по интернет, като само през двата почивни дни са били получени 287 декларации.

От ТО на НАП припомнят, че освен облекчението, че не чакат пред гишетата дружествата, които подадат декларацията си по електронен път, подписана с електронен подпис, ползват и 1 % отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък, но не повече от 1000 лв.

Все повече русенски фирми използват Интернет и за плащане на корпоративния си данък. Плащането по този начин изисква дебитна карта, регистрация в системите ePay или eBg и в сайта на НАП – www.nap.bg  В неговата рубрика „Плащане“ има списък на номерата на банковите сметки  на НАП и указания за плащането на данъци и осигуровки по електронен път.

Заедно с годишните декларации за облагане с корпоративни данъци дружествата са задължени да подават и годишни отчети за дейността. Те могат да изберат къде и как да го направят –  по електронен път в Националния статистически институт, задължително подписани с електронен подпис, или на хартиен носител в офисите на НАП.

Декларация подават всички търговски дружества – юридически лица, независимо от това дали са осъществявали дейност през 2013 г. Фирмите, които не са извършвали дейност през миналата година подават отделен формуляр – образец 1010а. Те не подават годишен отчет за дейността.