Подбират кандидати за Съвета на децата

0

01В ход е процедурата за избор на членове на Съвета на децата, съобщават от областната администрация в Русе.

Целта на този Съвет е подобряване на механизма за детско участие на национално ниво чрез гарантиране на широка представителност на децата и ангажиране на органите на местното самоуправление, гражданското общество, медиите и бизнеса в популяризирането и подбора на кандидатите.

Съставът на Съвета на децата се формира от по един представител на всички 28 административни области, като има и 4 квоти за деца от уязвими групи и 1 квота за представител на децата, получили международна закрила в България. За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст от 13 до 16 години, в следните четири направления: членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл.171 на Закона за предучилищнотото и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.; представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса; представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца, както и индивидуални кандидатури. Членовете на Съвета следва да отговарят на следните критерии:

Активност, креативност, толерантност,  ангажираност към обща кауза, умение за водене на преговори и участие в групови дискусии,  ориентираност към резултати, организаторски умения, доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта, умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта, а също и възможност за пътуване без придружител /не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа/.

Относно избора на деца бежанци следва: детето да е получило международна закрила и да владее достатъчно добре български език, за да може да общува с всички членове на Съвета.

Всяко дете може да кандидатства само в едно от посочените направления.

При кандидатстването е необходимо, детето да има настоящ адрес на територията на някоя от общините на територията на област Русе, а също така да попълни формуляр за кандидатстване и кратко мотивационно писмо. Прилагането на Процедурата за избор на членове на Съвета на децата е разделена на 3 нива: общинско, регионално и национално, които са взаимосвързани. По този начин е изграден ефективен механизъм за детско участие с представителност на местно и национално ниво. Благодарение на включването на областните управители и кметовете в страната се гарантира, че всички деца получават равен достъп до участие в Процедурата. Кандидатстването на общинско ниво е до 24 май, като до 15 юни трябва да е приключила процедурата на местно ниво. След това областният управител назначава регионална комисия, която до 30 юли също трябва да направи оценка на постъпилите кандидатури. Накрая следва и националната процедура.

Условията за кандидатстване и необходимите формуляри може да намерите тук: https://shorturl.at/eqI48. Финалните резултати ще станат ясни в края на септември.

агенция за подбор на персонал
Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук