Подготвят децата за реакция при кризисна ситуация

0

Това е една от мерките, набелязани на работна среща за извършване на преглед на предприетите действия за повишаване сигурността на учебните заведения, свикана по инициатива на областния управител доц. Стефко Бурджиев. Поводът за съвещанието бяха трагичния инцидент в Сливен и нападенията в Париж.

Сред другите мерки са подобряване на пропускателния режим в училищата, вкл. и мерките, свързани с огражденията, входовете и изходите на училищните дворове, организацията на движението пред и около училищата, преглед на начина, по който е организирано раздаването на индивидуалните средства за защита в случай на бедствие.