Подменят улично и парково осветление за близо 2 млн. лв. в Русе

0
60
улично и парково осветление

Община Русе подготвя мащабна промяна на улично и парково осветление в града. Това става ясно от обществена поръчка за проектиране, авторски надзор и строителство, публикувана на сайта на общината. Общата стойност на поръчката е 1 895 830 лева без ДДС.

Новото осветление е част от общинските мерки за енергийна ефективност, включващи подмяна на съществуващи осветители, рогатки, разклонителни кутии и кабели към осветителните тела с нови, с по-висока енергийна ефективност светодиодни улични и паркови лампи, като при това се спазят всички нормативни изисквания за осветеност. Предвижда се подмяната на 1209 улични и 435 паркови лампи, изтегляне на нови проводници в стълбовете, както и изграждане на единна система за мониторинг и радиоуправление на осветлението.

Зоната, където ще се осъществят промените, обхваща улиците и пространствата, заключени между:

– ул. “Николаевска”

– бул. “Цар Освободител”

– ул. “19-ти февруари”

– ул. “Одрин”

– ул. “Цар Калоян”

– бул. “Придунавски” в участъка от ул. “Мостова” до ул. “Независимост”

– ул. “Независимост”

– бул. “Съединение”

Към тази зона се включва и целият Парк на възрожденците.

Към момента осветлението е реализирано основно с натриеви лампи с високо налягане, липсва и система за управление на осветлението.