Подобряване на бизнес-климата в страната отчете НСИ

0
токът да поскъпне с 3,48% . Това предлага Комисията по енергийно и водно регулиране. Новата цена ще важи за битовите абонати и дребния бизнес.

През април общият показател на бизнес климата в страната се повишава с 0,7 пункта в сравнение с предходния месец, съобщават от Националния статистически институт.

Подобрение на показателя е регистрирано в промишлеността, докато в строителството и сектора на услугите се наблюдава намаление. Единствено в търговията на дребно показателят остава на нивото си от март. Като основно затруднение за дейността във всички сектори се посочва несигурната икономическа среда остава.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ се увеличава с 2,3 пункта в резултат на подобрените оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Анкетата регистрира както нарастване на притока на нови поръчки през последните три месеца, така и оптимистични очаквания за износа през следващите три месеца.

Бизнес климатът в строителството се понижава с 0,8 пункта, което се дължи на изместване на оценките и очакванията на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията от „по-добро“ към запазване на „същото“. По тяхно мнение настоящата строителна активност е леко подобрена, а производственият график е осигурен с договори за по-голям период от време в сравнение с три месеца по-рано – 6,2 месеца при 5,9 за януари. Същевременно и очакванията им относно новите поръчки през следващите шест месеца са оптимистични.

Бизнес климатът в търговията на дребно запазва равнището си от март. Очакванията на търговците на дребно за развитието на бизнеса в сектора през следващите шест месеца са благоприятни, като и прогнозите им за обема на продажбите през следващите три месеца се подобряват. Относно продажните цени по-голяма част от търговците на дребно предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

През април съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ намалява с 0,5 пункта, което се дължи на резервираните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Преобладаващата част от мениджърите очакват продажните цени в сектора на услугите да останат без промяна през следващите три месеца.

агенция за подбор на персонал
зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук