Подпомагат млади фермери  с до 25 000 евро

0
Цената на земеделската земя

До 31 януари се удължава приемът на проекти за подпомагане на млади земеделски стопани, съобщават от областната администрация в Русе.

Приемът на проектни предложения започна на 1 ноември миналата година с обявена крайна дата 6 януари 2023 г. Според справка в ИСУН до 6 януари са подадени 348 проектни предложения със заявена финансова помощ за общо 8,7 млн. евро. Удължаването на срока до 31 януари ще даде възможност повече кандидати да се подготвят и да комплектуват всички документи. Така ще се гарантира също по-ефективно и ефикасно управление на финансовите средства.

Процедурата е насочена към подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на младите стопани в България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 15 500 000 евро, като подпомагането за един млад фермер е в размер на левовата равностойност на 25 000 евро.

Допустими кандидати по подмярката са земеделски производители – физически лица, еднолични търговци или ЕООД, които отговарят на три условия. Кандидатите трябва да са регистрирани за първи път като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани; икономическият размер на стопанството да е в границите между 8 000 и 16 000 стандартен производствен обем (СПО) и да са на възраст от 18 навършени до 40 навършени години (включително) към датата на подаване на проектното предложение.

Пълният пакет документи по процедурата (условията за кандидатстване, условията за изпълнение и приложенията към тях) е публикуван на интернет адреса на Министерството на земеделието: www.mzh.government.bg и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове: www.eufunds.bg.

Най-добрата агенция за подбор на персонал

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук