Подпомагат работодатели с европейски заем, запазват 140 000 работни места

0

Над 4500 работодатели в България ще могат да получават подкрепа в условията на пандемия.

Това стана ясно след като на днешното си заседание правителството прие решение, с което предлага на Народното събрание да ратифицира със закон Споразумението за заем между Европейския съюз като заемодател и Република България като заемополучател.

Чрез него се очаква работодателите ще бъдат подкрепяни за запазване на около 140 000 служители и работници. Максималният размер на средствата, които Европейският съюз може да отпусне на България по инструмента SURE, e 511 000 000 евро, с 15-годишен максимален среден срок до падежа. Срокът на разполагаемост на предоставената финансова помощ е 18 месеца, считано от 30 септември 2020 г.