Помощи за ученици – само ако са редовни в подготвителните групи

0
Близо 400 семейства са подали молби

Това реши правителството на днешното си заседание, приемайки промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца на утрешното си редовно заседание. Те съответстват на влизащите в сила от 1 септември т. г. изменения в Закона. Единственото изключение, което се допуска е, ако това е невъзможно поради здравословното състояние на детето.

Към молба-декларацията за отпускане на помощта се въвежда изискване за прилагане на удостоверение за записването на детето в подготвителна група в детска градина или в училище. Предвижда се при допускане на отсъствия за повече от 3 дни, за които няма уважителни причини, месечната помощ да се спира за съответния месец.

С постановлението се правят промени и в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. С тях се гарантира, че на всички деца, настанени в специализирани институции – не само в домове, а и ползващите социални услуги от резидентен тип (преходно жилище, кризисен център и център за настаняване от семеен тип), ще се предоставят месечни средства за джобни разходи. Тези средства се определят ежегодно от Министерския съвет и се изплащат чрез бюджетите на общините.

агенция за подбор на персонал
зарядни станции за електромобили
Посъди дърво-остави следа

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук