Популяризират 20 дестинации за развитие на селския туризъм в района Русе – Гюргево

0
445
20 дестинации за развитие на селския туризъм в района Русе – Гюргево

20 дестинации за развитие на селския туризъм в района Русе – Гюргево ще популяризира Бизнес центърът за подпомагане на малки и средни предприятия в Русе.

Те са включени в туристически пътеводител, фотоалбум и кратки промоционални клипове, които представят села от областите Русе и Гюргево. Създадени са съвместено с Асоциация Конгресно и посетителско бюро Източен Дунав от Гюргево, Румъния.

Пътеводителят предоставя полезна информация, представяйки 20-те дестинации, избрани във връзка с потенциален интерес за посещение, тематични туристически пътеки, описание на традиционните продукти, които могат да се срещнат само в съответния регион, и по-практически насоки, като места за настаняване и възможности за хранене.

Фотоалбумът съдържа 100 снимки от 20-те промотирани села, представени в уникален формат: като отделни пощенски картички, които могат да бъдат откъснати от албума и да се използват като такива.

Двата промоционални продукта ще послужат като инструменти за популяризиране на богатото природно и културно разнообразие на района Русе – Гюргево чрез преживявания и услуги, налични в селските общности от областта.

Двадесетте български и румънски села вече се популяризират и чрез заснетите кратки видеоклипове, както и статии в медиите, които представят културното и природното богатство, специфично за всяко село и които правят съответното село дестинация за практикуване на селски туризъм. Форматът на отделните видеа включва след представянето на всяко румънско село, предложение за пътека, която да го свърже с едно от българските села, промотирани по проекта. Съответно всяко видео, което представя българско село, включва и предложение за пътека, която води към едно от румънските села, промотирани по проекта.

Видеоклиповете и статиите за българските села са публикувани онлайн на www.thesite.bg и https://bsc.smebg.net/tourism/, като предстои да бъдат качени и на разработващия се уебсайт на проект RTD Giurgiu-Ruse.