Последен ден да обявим доходите си без глоба

0
787
НАП оспорва акта

Най-лесно декларациите може да се подадат по интернет с персонален идентификационен код. ПИК се издава безплатно и безсрочно от офиса на НАП по постоянен адрес на гражданите. Който не подаде до 30 април данъчната си декларация, може да отнесе глоба до 500 лв.
Освен по интернет данъчните декларации могат да се изпратят по пощата, да се подадат на място в някои пощенски станции, където се дава входящ номер, както и в офиса на НАП по постоянен адрес. Днес е и последният срок за плащане на данъка за довнасяне по данъчната декларация. След това започва да тече наказателна лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ плюс 10 пункта. Сега наказателната лихва е 10,01%.