Последната минута на юни ще е 61 секунди

0
1925

Това се случва заради неправилното въртене на Земята, което не е пропорционално с атомните часовници. Независимо от несходството процедурата за прибавяне на една допълнителна секунда за изравняване на двете времеви скали – на природата и на технологията – е обект на критик, съобщават световните медии.
Във всички страни по света в нощта на 30 юни срещу 1 юли в “универсално координирано време” – UTC (често наричано “по Гринуич” – Greenwich Mean Time или GMT), минутата между 23:59 и 00:00 ще се забави с една секунда повече от нормалното. В различните страни тази секунда се вмъква в различен час.
С тази допълнителна секунда Човекът се опитва да помири две времеви скали – на универсалното време (TU), основано на ротацията на Земята и на разположението й спрямо звездите, и на Международното атомно време (TAI), определяно от 1971 г. от световен парк от атомни часовници. Когато през 1972 г. с международно споразумение бе създадено координираното универсално време, бе решено, че разликата между двете не трябва да надвишава 0,9 секунди. Над тази граница една допълнителна секунда ще трябва да се вмъква в универсалното координирано време.
От 1972 г. са добавени 26 секунди (заедно с тази сега на 30 юни). Последната секунда е вмъкната в средата на 2012 г., а предпоследната – през 2008 г.
През януари Международната служба за ротация на Земята и координатните системи (МСРЗ) предупреди света, че в нощта на 30 юни – 1 юли ще трябва да се добави една секунда. Земята се върти по своеобразен начин, докато атомните часовници са драстично точни, заявяват астрономите.