Повече средства за образование, здравеопазване, екология и социални дейности през 2019 г.

0
161
повече средства за образование

Бюджетът на Общината за 2019 г. ще осигури повече средства за образование, здравеопазване, екология и социални дейности. Това обеща кметът на Русе Пламен Стоилов при общественото обсъждане на основния финансов документ на Общината.

Рамката на проектобюджета за 2019 година е 113 990 993 лв., без преходен остатък, което е с близо 8 млн. лв. повече в сравнение с предходната година. Акцентите са продължаване на социалната политика на Общината (асистирана репродукция, подпомагане дейността на различни клубове и др.); изпълнение на заложените дейности в инвестиционната програма (изграждане на ново улично осветление; ремонт и изграждане на детски и спортни площадки, спортни игрища; благоустрояване на междублоковите пространства и др.), както и изпълнението на ключови проекти по различни европейски програми.

Сред стратегическите обекти, включени в Инвестиционната програма на Община Русе за 2019 година, са: изграждане на голям плувен комплекс, изграждане на спортна зала в СУ „Васил Левски“, енергийна ефективност на система за улично осветление на гр. Русе, обновяване на 20 бр. детски площадки и проектиране за обновяването на още 25, изграждане на 2 бр. площадки за фитнес на открито и на 2 бр. стрийт площадки, обособяване на зони за паркиране успоредно на ул. „Алеи Възраждане“ и други.

Ключов акцент през настоящата година е успешното изпълнение на проектите, които ще преобразят облика на града чрез реконструкция и рехабилитация на пешеходната среда и изграждане на зони за обществен отдих; рехабилитация на два ключови булеварда в града – „Липник“ и „Трети март“; надграждане с втори етап на проекта за интегриран градски транспорт; ремонт на пет сгради от образователната инфраструктура и на сградата на Пантеона на възрожденците; традиционно, и през тази година, фонд „Малки населени места“ ще осигурява средства за проекти в размер на 320 хил. лв. и 700 000 лева за ремонт на уличната мрежа.

Презентация на общинския бюджет за 2019 г. можете да видите ТУК.