Доброволчеството и пожароприложният спорт „влизат“ в Русенския университет

0
26
ru_vn-dogovor64

Пожароприложният спорт и разработването на проекти за решаването на проблеми в специфични сфери като обществената сигурност, безопасността и защитата на населението при кризисни ситуации станат част от програмата на Русенския университет.

За това се договориха Русенският университет, Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението във Варна и Клубът по пожароприложен спорт в морската столица. Споразумението, подписано от ректора проф. Велизара Пенчева, гл. инсп. Стоян Стоянов – началник сектор Пожарогасителни и спасителни дейности в РД ПБЗН и ст. инсп. Върбан Петков – председател на Управителния съвет на Клуба по пожароприложен спорт, е продължение на дългогодишното сътрудничество, което висшето училище поддържа с Дирекцията по пожарна безопасност в Русе.

Сред точките, включени в рамковото споразумение, е развитието на пожароприложния спорт и свързаната с него материално-техническа база, сътрудничество за развиване на инициативността, обществената отговорност, доброволчеството сред студентите и придобиването на екипни умения за действие в кризисни ситуации.

Директорът на РД ПБЗН в Русе комисар Димитър Павлов сподели пред варненските си колеги добрите практики и резултатите от съвместните проекти, реализирани от местната дирекция с Русенския университет. Ректорът проф. Велизара Пенчева разказа за сътрудничеството на академичната общност с фирмите и институциите в региона чрез стажантски програми, студентски практики, работа по задания, поставени от фирми и др.

Подписаното рамково споразумение е безсрочно, а за всяка обща инициатива ще се подготвя анекс, в който да се описват конкретните дейности.