Пращат бизнесмени на съд, получили близо 600 000 лв. с неверни документи

0
48
Маскирани с бухалки

Двама управители на търговски дружества отиват на съд за това, че представили неверни сведения за оборота на фирмите им, за да получат средства по европейски програми.

Това съобщиха от Окръжната прокуратура в Русе. Обвинението срещу Галимир Е. /управляващ и представляващ юридическото лице „Тех-Нет” ЕООД – гр. Русе/ и Иван П. / управляващ и представляващ юридическо лице „Крис Груп“ЕООД – гр. Русе/ е, че представили неверни сведения, за да получат средства по европейски програми. Става дума за доставка на художествено-пространствено оборудване, доставка на модели и макети, на софтуер и др. по проект „Развитие на културно-исторически атракции в градски туристически ансамбъл”. За да спечелят поръчката те представили неверни Декларации по ЗОП, съдържащи информация за общия оборот и оборота от стоките, които са предмет на поръчката за последните три години /2009, 2010 и 2011г./ и Декларации, съдържащи списък на основните договори за доставки, изпълнени през последните три години.

Проектът, бенефициенти по който са Регионалния исторически музей и Регионалната библиотека „Л. Каравелов“ в Русе се финансира със средства от Европейския фонд за регионално развитие, предоставени от ЕС на българската държава. На база представените неверни сведения в декларациите по Закона за обществените поръчки Галимир Е. получил близо 600 000 лв., се казва в съобщението на прокуратурата.

Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.