Правителството тегли нов дълг от 300 милиона

0

Правителството ще тегли нов дълг, става ясно от сайта на БНБ. Там е обявено, че в понеделник, 15 февруари, на аукцион ще бъдат предложени държавни ценни книжа за 300 млн. лева.

Това е първата емисия държавни ценни книжа на вътрешния пазар, след като страната влезе в чакалнята на Еврозоната и в Банковия съюз. Облигациите са със срок на погасяване 10 години и половина, годишният лихвен процент е 0,1 на сто.

Обикновено първата за годината емисия, каквато ще бъде тази за 300 млн. лева, се счита и за тест на пазара. Миналия септември страната излезе на външните пазари и постигна много добра доходност.

Според бюджета за тази година правителството има право да тегли максимум 4,5 млрд. лева нов дълг, като в края на годината нивото на държавния дълг не може да надвишава 31.9 млрд. лева.

С финансовата рамка за тази година правителството си остави възможността да тегли дълг от външните пазари, както и да сключва валутни и лихвени суапови сделки. Предвидено е и да изплаща предсрочно задължения или да поема такива, които да изплати още в рамките на календарната година.

Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили