Правят мобилни пунктове за разделно събиране на отпадъци в Русе

0

Община Русе ще достави и въведе поетапно в експлоатаци мобилни пунктове за разделно събиране на отпадъци от домакинствата.

Това стана ясно по време на общественото обсъждане на Програмата за управление на отпадъците на Община Русе до 2028 г. Предвижда се това да стане до края на годината.  По време на обсъждането беше представен анализ и оценка на съществуващото състояние на управлението на отпадъците, както и очакваните резултати от прилагането на Програмата. Бяха начертани три важни цели – намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване, увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци, както и намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци.

Бяха обсъдени и механизми за включване на обществеността при вземане на решения, свързани с управление на отпадъците – публични обсъждания, информация чрез медии и интернет. Коментирани бяха и възможностите за повишаване на институционалния и гражданския контрол за предотвратяване на нерегламентираните сметища, както и внедряването на нови ефективни технологии, позволяващи рециклиране и оползотворяване на различни видове отпадъци.

 

Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук