Правят подлез под ж.п.-линията на ул. „Шипка“

0
5207

Това решиха общинските съветници, утвърждавайки подробния устройствен план за изменение на план за улична регулация – реконструкция на ул. „Шипка”, в участъка от бул. „Цар Освободител” до бул. „България”.
Изграждането му ще стане в рамките на интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Русе.
Предлага след възела на бул. „България”, улица „Шипка” да е с габарит от 14м., с два тротоара от по три метра. Пресичането с ж.п.-линията ще става чрез тунел, с габарит на платното от 7 м. За обслужване на прилежащите територии в зоната под ж.п.- линията се предвиждат локални платна с широчина 4.5 м.